nästa medlemsmöte

ÅRSMÖTE ONSDAG 21 MARS KL. 18

Andras möten

Alla aktiviteter hittar du under fliken kalendarium.

AKTUELLT

Attunda Nämndemannaförening arbetar med

 

att genom utbildningsdagar, studiebesök och  föreläsningar, utveckla och fördjupa nämnde-

mannarollen

 

att genom medlemskap i Nämndemännens Riksförbund (NRF) förbättra villkoren för nämndemännen


att utveckla gemenskapen mellan nämndemännen dels inom den egna föreningen i Attunda och dels mellan Stockholms läns samtliga nämnde-mannaföreningar.

 

Välkommen som medlem i Attunda Nämndemannaförening!
    

 

Plusgirokonto 30 97 38-3
Organisationsnummer 802437-8963

 

 

Länkar

Uppdraget

Ordförandeord

Rapport från ordförande Mats Linder om NRF-kongressen i ett nytt ordförandeord från maj finns under medlemssidorna. Länk till ordförandesidan (Obs kräver inloggning - medlemssidor)

Nytt från NRF

 I Media

Här hittar ni tips på artiklar och annat i matnyttigt. Fliken hittar längt upp till höger.  
Senaste bidraget är en ljudfil där Marika af Winklerfelt diskuterar nämndemän i P1.

Förbättrade arvoden för nämndemän. Mer info i NRF-fliken.

Meddelande till styrelsen


Bli medlem