nästa medlemsmöte

Andras möten

Alla aktiviteter hittar du under fliken kalendarium.

AKTUELLT

Attunda Nämndemannaförening arbetar med

 

att genom utbildningsdagar, studiebesök och  föreläsningar, utveckla och fördjupa nämnde-

mannarollen

 

att genom medlemskap i Nämndemännens Riksförbund (NRF) förbättra villkoren för nämndemännen


att utveckla gemenskapen mellan nämndemännen dels inom den egna föreningen i Attunda och dels mellan Stockholms läns samtliga nämnde-mannaföreningar.

 

Välkommen som medlem i Attunda Nämndemannaförening!
    

Plusgirokonto 30 97 38 - 3
Organisationsnummer 802437- 8963

Länkar

Uppdraget

Ordförandeord

Rapport från ordförande Mats Linder om NRF-kongressen i ett nytt ordförandeord från maj finns under medlemssidorna. Länk till ordförandesidan (Obs kräver inloggning - medlemssidor)

Nytt från NRF

 I Media

Här hittar ni tips på artiklar och annat i matnyttigt. Fliken hittar längt upp till höger.  
Senaste bidraget är en ljudfil där Marika af Winklerfelt diskuterar nämndemän i P1.

Förbättrade arvoden för nämndemän. Mer info i NRF-fliken.

Meddelande till styrelsen


Bli medlem