Senaste nytt från NRF

Förbättrade arvoden för nämndemän

Nyhetsbrev september 2016

NyhetsbREv mars 2016

Nyhetsbrev december 2015

Nyhetsbrev oktober 2015

Nyhetsbrev september 2015

Protokoll från Kongressen i maj 2015

Nyhetsbrev juni 2015

Ny styrelse för NRF

Vid kongressen för Nämndemännens riksförbund NRF under den gångna helgen i Örebro har ny styrelse valts. Ny ordförande är Marika af Winklerfelt som kommer från Stockholms tingsrätt där hon är ordförande för nämndemannaföreningen.

Dags att nominera nämndemän
Marika af Winklerfelt betonar vikten av att kommuner och landsting nu nominerar och beslutar vilka som ska bli nämndemän den kommande fyraårsperioden med start 1 januari 2016. Det brådskar eftersom den nya lagstiftningen kräver att de nya nämndemännen genomgår en obligatorisk utbildning innan dess. 

Från och med i år utses nämndemännen av fullmäktigeförsamlingarna inte i samband med de allmänna valen utan först ett år efteråt. Detta för att markera att uppdraget inte är partipolitiskt och för att mer tid ska ges åt att finna lämpliga kandidater.  
Marika af Winklerfelt tillägger att partierna bör undersöka möjligheten att nominera och utse även icke partimedlemmar i linje med detta. De bör också se till att nominera fler yngre nämndemän för att få en åldersstruktur bland nämndemännen som bättre avspeglar befolkningens.

Förbundsstyrelsen
NRF:s förbundsstyrelse ska väljas på ett sådant sätt att hela landet blir väl representerat. I styrelsen ingår representanter från olika nämndemannaföreningar enligt följande:
 

Lars Pohjanen Luleå
Lars Österdahl Värmland
Bo Sjöberg  Örebro län
Mats Linder  Attunda
Hans Andersson Eskilstuna-Strängnäs
Eva Persson Storgöteborg
Björn Sandwall  Jönköping
Birgitta Ståhl Blekinge
Kjell Nilsson Hässleholm
   
Kassör:  
Karin Einarsdotter-Carlén   Örebro län 

                          

Senaste Nyhetsbrevet från NRF

Tidigare brev

Hemsidan - www.nmrf.se