Resultat av ANF's Enkätundersökning på plats på TR och web undersökning. Nedan redovisas flest antal svar under varje fråga som baseras på alla svar som inkommit.

Fråga 1 När vill du att föreningen har sina möten / aktiviteter?  Svar : KVÄLLSTID

Fråga 2. Hur vill du få information / nyheter från föreningen?  Svar : Till din mail

Fråga 3. Hur ofta vill du få information / nyheter från föreningen? Svar : När något nytt händer

Fråga 4. Vad saknar / behöver du mest i ditt arbete som nämndeman? Svar : 1) Mer utbildning 2) Studiebesök

Fråga 5. Vad inom dessa områden är de mest intressanta för din del? Svar : 1) Bevisvärdering  2) Straffmätning / Straffsatser / Påföljd

Under frågan ANNAT uppkom bl a följande tankar tips och idéer

Arbeta för högre arvoden för nämndemännen, vilket är NRF, Nämndemännens Riksförbund, som arbetar med den frågan.

Ersättning vid inbokad flerdagarsförhandling som i sent skede ställs in.

Bättre mer utförlig kommunikation med Tingsrätten - Styrelsen har möte med Tingsrätten i maj.

Förslag till var vi kan få göra studiebesök bl a Häktet Sollentuna, besök på anstalt.

Vi i styrelsen vill tacka alla er som ville ta sig tid och besvara våra frågor om vilka tankar ni som nämndemän har om uppdraget samt om vad ni vill att ANF ska fokusera på i vårt arbete för att kunna ge er fördjupade kunskaper om uppdraget som nämndeman.